(+374 60) 75-04-69

Իրավատերերի համար

«Հիբրիդ Սոլյուշնս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն իրա­կանացնում է  Հայաստանի ողջ տարածքում մալուխային, ինչպես նաև բջջային կապի ցանցերի միջոցով հեռուստա­հաղորդումների վերահեռարձակման գործունեություն` Հեռուստատեսության և ռա­դիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից տրված հեռուստառադիոհաղորդումների հե­ռար­ձակման լիցենզիայի հիման վրա: «Հիբրիդ Սոլյուշնս» ընկերությունը հեռուստաալիքների իրավատերերին  առաջարկում է՝

  • Կնքել համագործակցության պայմանագիր, ինչը հնարավորություն կտա   «Հիբրիդ ԹիՎի»-ի բաժանորդներին դիտելու Ձեր հեռուստաալիքը    Հայաստանի ողջ տարածքում: