(+374 60) 75-04-69

Կաբելային հեռուստաընկերությունների համար

«Հիբրիդ Սոլյուշնս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն իրա­կանացնում է  Հայաստանի ողջ տարածքում մալուխային ցանցի, ինչպես նաև բջջային կապի միջոցով հեռուստա­հաղորդումների վերահեռարձակման գործունեություն` Հեռուստատեսության և ռա­դիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից տրված հեռուստառադիոհաղորդումների հե­ռար­ձակման լիցենզիայի հիման վրա, մասնավորապես.

  • Ունենալով «Հիբրիդ ԹիՎի»-ի կողմից առաջարկվող բոլոր հեռուստաալիքների իրավատերերի հետ համապատասխան պայմանագրեր, այսինքն վերահեռարձակման իրավունք, Կաբելային հեռուստաընկերություններին առաջարկում է իրականացնել համատեղ գործունեություն՝ հեռարձակել «Հիբրիդ ԹիՎի»-ի հեռուստաալիքները Ձեր ցանցի միջոցով, հնարավորություն ընձեռելով դիտելու մեր կողմից առաջարկվող հեռուստաալիքները ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժանորդներին, որի իրավաբանական ողջ պատասխանատվությունը կկրի «Հիբրիդ Սոլյուշնս»  ՍՊ Ընկերությունը: